Gastoudershuis Zuid-Holland

Kinderopvangtoeslag

Als de (beide) ouders werken (en/of studeren) bestaat er mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

Wij vertellen u graag op hoeveel kinderopvangtoeslag u mogelijk recht heeft.
U kunt dit ook nalezen op de site van de belastingdienst.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is mede afhankelijk van het aantal uren dat de minst werkende partner werkt.

Uitgangspunt is de werkweek zoals omschreven in het arbeidscontract, men heeft het in dergelijke gevallen over de partner “met de kleinste baan”. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met het aantal gewerkte uren, ziekte, vakantie, enzovoort en evenmin met reistijd.

Zelfstandigen moeten op vergelijkbare wijze als bij de zelfstandigenaftrek, aannemelijk kunnen maken dat zij het opgegeven aantal uren hebben gewerkt.

Voorbeeld: u heeft een arbeidscontract voor 36 uur per week, en uw partner voor 24 uur per week. Uw recht op kinderopvangtoeslag wordt dan berekend over 24 uur per week.

Kinderopvangtoeslag wordt bij kinderen tot 4 jaar berekend over 140% van het aantal uren van de kleinste baan.

Dus bij een “kleinste baan” van 24 uur per week, wordt de kinderopvangtoeslag berekend over 1,4 x 24 uur per week = 33,6 uur. Dat komt neer op ongeveer 1741 uur per jaar(per kind). Over het meerdere heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Maar let op: zodra een kind vier jaar oud is, mag u nog maar de helft van de hiervoor berekende uren opvoeren. Een aanzienlijk gedeelte van de tijd brengt uw kind dan namelijk op school door. Overigens blijft de tussen-de-middag opvang buiten beschouwing. Ook reistijden tellen niet mee.

De maxima gelden voor alle eventuele opvangsoorten samen, meteen maximum van 230 uur per kind per maand. U dient daarmee bijvoorbeeld rekening te houden als uw kind tevens gebruik maakt van een crèche. Vanzelfsprekend mag er nooit meer worden opgevoerd dan het werkelijke aantal opvanguren.

Wanneer een kind naar de middelbare school gaat vervalt het recht op kinderopvangtoeslag. Dus voor een kind van 13 in groep 8 bestaat er nog wel kinderopvangtoeslag.

Wij helpen u graag bij het maken van een berekening.

Aanvragen kinderopvangtoeslag

Zonder extra kosten ontvangt u van ons voor aanvang van de opvang, een kostenoverzicht. Dit overzicht bevat alle gegevens die aan de basis liggen van de opvang, en die u kunt gebruiken bij het indienen van uw aanvraag kinderopvangtoeslag. Bij elke toekomstige mutatie maken wij een nieuw overzicht voor u, zodat u altijd helemaal up-to-date bent.

Nadat het jaar ten einde is ontvangt u bovendien een overzicht van het voorbije jaar, dat kunt u gebruiken bij uw opgave aan de belastingdienst.

Overigens kunt u te allen tijde in het systeem inloggen, en alle gegevens raadplegen, super eenvoudig!

Een kind kan de was doen!

Tijdelijk geen werk?
Als een ouder zonder werk komt, dan bestaat er nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag! Maak daarvan gebruik! En benut de tijd door te solliciteren en/of een bijscholingscursus te volgen. Overleg met de gastouder als u eventueel het rooster zou willen wijzigen. Voor verdere informatie kunt u natuurlijk ook met ons contact opnemen of met de belastingdienst.

Tarief

€29.95 per maand

Zoekt u een betrouwbare gastouder?

Voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis kunt u contact met ons opnemen, dit kan ook

in de avonduren of op zaterdag.

Share This