Gastoudershuis Zuid-Holland

De geschillencommissie

Nog een veilig gevoel: de Geschillencommissie

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle gastouderbureaus verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Mocht er een geschil zijn tussen ouder en gastouderbureau en zou dit niet in goed overleg opgelost kunnen worden, dan kunnen ouders zich dus wenden tot de Geschillencommissie.

 

 

Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

Uitvoering van de overeenkomst
Verandering van de overeenkomst
Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
Kwaliteit van de opvang
Kosten van de opvang
Opvangtijden
Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?

De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder.

Meer informatie

De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang?’.
De brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.

Contactgegevens:
De Geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bel: 070 310 53 10
Maandag t/m vrijdag
9:00 – 17:00 uur

Share This