Gastoudershuis Zuid-Holland

Meldcode

De “meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”

In de kinderopvang staat veiligheid voorop. Het gaat immers om een kwetsbare groep.
Daarom mag er bijvoorbeeld alleen worden opgepast door gastouders die in het bezit zijn van een geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en is er een systeem van continue screening. Aan de andere kant hebben gastouders een belangrijke taak om eventuele signalen te signaleren die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Vanaf 2013 is bij wet een meldcode van kracht geworden, die geldt voor iedereen die werkzaam is in de kinderopvang, dus ook gastouders.
Dit betreft de wettelijke verplichting van gastouders om bij een eventueel vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling voor overleg direct contact op te nemen met het gastouderbureau.

De meldcode kunt u hier downloaden.
De handleiding voor de meldcode kunt u hier downloaden.

Tarief

€29.95 per maand

Zoekt u een betrouwbare gastouder?

Voor een vrijblijvend gesprek bij u thuis kunt u contact met ons opnemen, dit kan ook

in de avonduren of op zaterdag.

Share This